41-41-M/01 Agropodnikání

Základní údaje:

Délka přípravy: 4 roky
Určeno pro: chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou

 

Možnost výběru zaměření:

 • Chov koní a alternativní plodiny
 • Mechanizace a služby

Uplatnění absolventů:

 • státní a soukromé firmy, obchodní společnosti se zaměřením na zemědělskou prvovýrobu
 • služby pro zemědělství
 • zpracovatelské, nákupní a obchodní organizace
 • šlechtitelské, semenářské podniky
 • ekonomické i ekologické útvary podniků a organizací
 • samostatná podnikatelská činnost v oblastech rostlinné, živočišné výroby
 • zemědělský technik, agronom, zootechnik, obchodník se zemědělskými produkty, chovatel koní
 • prodejce služeb zemědělství, obchodník se zemědělskými produkty

Charakteristika oboru:

 • studijní obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a odbornou přípravu pro technickohospodářskou činnost a výkon náročných dělnických povolání
 • získání oprávnění pro řízení motorových vozidel skupiny T, B (možnost i C)
 • žáci mohou navštěvovat kurz obsluhy sklízecí mlátičky a řezačky, kurz práce se stroji v rostlinné výrobě
 • žáci mohou získat jezdeckou licenci
 • zdarma kurz na motorovou pilu a křovinořez

Možnost dalšího vzdělávání:

 • studium na vyšší odborné škole
 • studium na vysoké škole

Zdravotní požadavky: 

 • do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

Učební plán (Mechanizace a služby) –   ke stažení zde (.pdf)

Učební plán (Chov koní) –   ke stažení zde (.pdf)

Přihláška (Mechanizace a služby) –   ke stažení zde (.pdf)

Přihláška (Chov koní) –   ke stažení zde (.pdf)