41-41-M/01 Agropodnikání

Základní údaje:

Délka přípravy: 4 roky
Určeno pro: chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Možnost výběru zaměření:

  • Chov koní a alternativní plodiny
  • Mechanizace a služby

Uplatnění absolventů:

  • státní a soukromé firmy, obchodní společnosti se zaměřením na zemědělskou prvovýrobu
  • služby pro zemědělství
  • zpracovatelské, nákupní a obchodní organizace
  • šlechtitelské, semenářské podniky
  • ekonomické i ekologické útvary podniků a organizací
  • samostatná podnikatelská činnost v oblastech rostlinné, živočišné výroby
  • zemědělský technik, agronom, zootechnik, obchodník se zemědělskými produkty, chovatel koní
  • prodejce služeb zemědělství, obchodník se zemědělskými produkty

Charakteristika oboru:

  • studijní obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a odbornou přípravu pro technickohospodářskou činnost a výkon náročných dělnických povolání
  • získání oprávnění pro řízení motorových vozidel skupiny T, B (možnost i C)
  • žáci mohou navštěvovat kurz obsluhy sklízecí mlátičky a řezačky, kurz práce se stroji v rostlinné výrobě
  • žáci mohou získat jezdeckou licenci
  • zdarma kurz na motorovou pilu a křovinořez

Možnost dalšího vzdělávání:

  • studium na vyšší odborné škole
  • studium na vysoké škole

Zdravotní požadavky: 

  • do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

 Učební plán – 2016/2017     ke stažení zde (.pdf)

Kompletní ŠVP – 2017/2018:       Agropodnikání – Chov koní a alternativní plodiny (.pdf)
Kompletní ŠVP – 2017/2018:       Agropodnikání – Mechanizace a služby (.pdf)
Agropodnikání – Dodatek k ŠVP č. 2 (.pdf)
Agropodnikání – Dodatek k ŠVP č. 3 (.pdf)