Autor: admin

Přijímací řízení

  Přijímací řízení Informace k 1. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení – studijní obory Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení – učební obory Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení – nástavbové studium Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022 Maturitní obor Forma […]

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu ke stažení: Přihláška pro denní studium (Maturitní a učební obory) Přihláška pro nástavbové studium

Den otevřených dveří

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! pracoviště Lískovecká – tel.558 621 803 – zájemci o obory strojírenské a dopravní pracoviště Na Hrázi – tel. 558 432 525 – zájemci o obory zemědělské a lesnické