• Nabízíme výuku ve vlastní autoškole, která je prováděna bezplatně v rámci učebních osnov vybraných oborů), dle platných předpisů o získání a zdokonalení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Praktická část přípravy probíhá v době volna žáků.
  • Ostatní žáci mají také možnost získat řidičské oprávnění v rozsahu skupin AM-C, ale již za úplatu pouze režijních nákladů na provoz autoškoly v předmětech řízení motorových vozidel.