23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Programování a obsluha CNC strojů

Délka přípravy: 4 roky
Určeno pro: chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou

 

Uplatnění absolventů:

  • ve strojírenských firmách a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.)
  • v povolání strojírenský technik (typová pozice mechatronik) – při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů)
  • v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů.
  • v nestrojírenských výrobních odvětvích při seřizování výrobních strojů, zařízení a linek po rozšíření dovedností získaných studiem o základy příslušných technologií v praxi
  • v nižší a střední technické funkci v řízení výroby, technologické přípravy výroby a technických sekretariátech výrobních manažerů
  • v podnikatelské sféře – samostatná podnikatelská činnost v daném oboru

 Charakteristika oboru:

  • absolvent je schopen samostatně obsluhovat, kontrolovat, diagnostikovat, seřizovat, popřípadě programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje a zařízení v příslušné technologické oblasti
  • absolvent uplatňuje vědomosti a dovednosti při ručním a strojním zpracování kovů i nekovových materiálů
  • prostřednictvím programového vybavení stroje absolvent seřizuje, obsluhuje a udržuje číslicově řízené stroje, centra a linky a automatizované systémy, popř. i jinou techniku
  • sestavuje řídící programy, navrhuje technologický postup výroby součástí, při práci dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce
  • řeší technologické úlohy pomocí výpočetní techniky, správně čte technickou dokumentaci, kreslí výkresy a sestavuje složitější programy pro číslicově řízené stroje prostřednictvím CAD/CAM systémů
  • samostatně měří měřidly a měřicími přístroji a koriguje technologický proces
  • Absolvent je po příslušné praxi v daném odvětví schopen obsluhovat a řídit obráběcí, tvářecí a vstřikovací stroje, výrobní zařízení a linky pomocí programovatelných automatů

Získané kvalifikace:

  • řidičské oprávnění skupiny B (volitelně A )

Možnosti dalšího vzdělávání:

  • další formy pomaturitního studia
  • po úspěšném uzavření 3. ročníku mohou studenti vykonat závěrečné zkoušky učebního oboru Obráběč kovů a získat tak výuční list.

Zdravotní požadavky:

  • do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

 

Učební plán –  ke stažení zde (.pdf)

Přihláška –  ke stažení zde (.pdf)