37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Základní údaje:

Délka přípravy: 4 roky
Určeno pro: chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou

 Možnost výběru zaměření:

 • Logistika a celnictví
 • Logistika a silniční doprava

Uplatnění absolventů:

 • ve firmách zabývajících se logistikou v dopravě a přepravě
 • absolvent disponuje kompetencemi pro činnost referenta v dopravě
 • ve společnostech, které poskytují logistické a přepravní služby (expedice, skladování, celní odbavování apod.)
 • dále se uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, podnikatelských a administrativních činností
 • samostatná podnikatelská činnost v daném oboru

Charakteristika oboru:

 • absolvent rozumí základním vztahům ekonomickým, dopravním a logistickým
 • orientuje se v základních právních předpisech ČR a EU v oblasti přepravy, financí, logistiky, podnikání a uplatňuje tyto znalosti při své práci
 • ovládá technologické postupy jednotlivých druhů dopravy
 • organizuje přepravu
 • uplatňuje zásady obchodního jednání při komunikaci s klienty
 • umí sestavit smlouvy včetně dodacích podmínek podle platných právních předpisů
 • podpořena příprava k maturitě z matematiky

Získané kvalifikace:

 • řidičské oprávnění skupiny B (volitelně A, C )

Možnosti dalšího vzdělávání:

 • další formy pomaturitního studia

Zdravotní požadavky:

 • do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

Učební plán  –  ke stažení zde (.pdf)

Přihláška – ke stažení zde (.pdf)